Privacybeleid

Reikwijdte

Dit Privacybeleid informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna: “Persoonsgegevens”) en is van toepassing bij bezoek aan en gebruik van de online applicaties en tools van Intersafe Netherlands B.V.  (hierna aangeduid als “Intersafe”) net als van de informatie die in welke vorm ook via de website (hierna de“Website”) aan een bezoeker (hierna de “Bezoeker”) ter beschikking wordt gesteld (hierna de “Informatie”). Dit Privacybeleid dient een tweeledig doel. Ten eerste informeert het de Bezoeker over gegevens die ongemerkt worden doorgegeven, zoals het IP-adres. Daarnaast informeert dit Privacybeleid Bezoekers die actief gegevens delen, bijvoorbeeld via onze webshop, online platforms of andere verwerkingsapplicaties, in welk geval een opt-inmogelijkheid wordt geboden.
Door de Website te bezoeken, stemt de Bezoeker zonder voorbehoud in met de toepasselijkheid van dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging door Intersafe worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze staan weergegeven op de Website. We raden u dan ook aan om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen.
We respecteren uw privacy en verwerken, behandelen en beschermen uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Bij het verwerken van Persoonsgegevens, houden we ons aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees ons Privacybeleid aandachtig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.
Vragen over dit beleid kunt u richten aan privacy@intersafe.eu

Verwerking van persoonsgegevens

Intersafe kan de volgende Persoonsgegevens verwerken:
  • Contactgegevens waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, verblijfplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
  • Productspecifieke gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, gegevens over (optische) metingen en maten;
  • Functieomschrijving en titel, geslacht en geboortedatum;
  • Sollicitatiegegevens waaronder, maar niet beperkt tot, uw werkervaring, uw opleidingen, uw CV en andere gegevens afhankelijk van de functie waarnaar u solliciteert.
Intersafe kan ook gegevens verwerken zoals URL, IP-adres, browsertype en taal, en de datum, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze Website.

Hoe worden de Persoonsgegevens verzameld?

Intersafe kan Persoonsgegevens verzamelen die u zelf aan Intersafe verstrekt, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten of u informatie te geven over producten en/of diensten. Die gegevens verstrekt u door op de Website en op online bestelapplicaties formulieren in te vullen, te antwoorden op marketingcampagnes of wedstrijden, u aan te melden voor onze nieuwsbrief of online te solliciteren voor één van onze vacatures. 

Doeleinden van de gegevensverwerking

De Persoonsgegevens worden door Intersafe verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en diensten die Intersafe levert en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de uitbreiding van ons klantenbestand.
Wanneer een Bezoeker op de Website of online bestelplatform een contact- of aanmeldformulier invult, of een e-mail verzendt naar Intersafe, dan worden de toegestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is om die volledig te kunnen beantwoorden en afhandelen.

Rechten van de betrokkene

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.
Ten aanzien van uw Persoonsgegevens die door Intersafe worden verwerkt, beschikt u over een aantal rechten, zoals een recht van inzage, verbetering en verwijdering. Indien u (één van) die rechten wenst uit te oefenen, stuur dan een e-mail naar privacy@intersafe.eu, met vermelding “Inzage/verbetering/verwijdering persoonsgegevens” in de onderwerpregel. Intersafe zal uw verzoek binnen vier weken beantwoorden. Indien Intersafe uw verzoek niet inwilligt, zal Intersafe uitleggen waarom en u informeren over uw rechten.
Als u ontevreden bent over de manier waarop uw verzoek is behandeld of de manier waarop Intersafe uw Persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Wanneer de Bezoeker gebruik maakt van (de bestelmogelijkheden op) de Website, worden door Intersafe bepaalde gegevens digitaal opgeslagen en verwerkt, waaronder het zoek-, klik- en bestelgedrag van de Bezoeker. Intersafe kan de Persoonsgegevens van de Bezoeker ook gebruiken voor de volgende doeleinden: (1) om contact op te nemen met de Bezoeker, (2) om de levering van producten, diensten en informatie aan de Bezoeker te verbeteren (bv. marktonderzoek), (3) om de verkopen van producten overzichtelijk te administreren, (4) om de Bezoeker te informeren over producten of diensten die hem mogelijk interesseren (op voorwaarde dat de Bezoeker Intersafe toestemming heeft gegeven om dit te doen), (5) om eventuele geschillen te beslechten. Deze gegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming van de Bezoeker aan derden doorgegeven.

Google Analytics

Intersafe maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief Adwords advertenties op de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het adres van de computer van de Bezoeker (het IP-adres), wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie, lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de Website gebruikt, om rapporten over de webactiviteit op te maken voor de websitebeheerders en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit op de Website en het internetgebruik. Google kan deze informatie doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de overeenkomstige instellingen in uw browser te kiezen. We wijzen u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze Website volledig zult kunnen gebruiken. Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google uw gegevens verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden beschreven.

Digitale nieuwsbrieven

Intersafe kan digitale nieuwsbrieven bieden, waarmee Intersafe Bezoekers en overige geïnteresseerden wil informeren of inspireren met nieuws uit de branche, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Gegevens betreffende de abonnees van de nieuwsbrief worden niet aan derden doorgegeven.

Gebruik van cookies

Intersafe maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Intersafe gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De Bezoeker kan het gebruik van cookies naar wens aanvaarden of weigeren, door zijn browserinstellingen aan te passen. Als hij cookies weigert, is het mogelijk dat de Bezoeker niet alle functies van de Website zal kunnen gebruiken. De opslag en doorgifte van de gegevens van de Bezoeker via het internet worden beveiligd door middel van de huidige standaardtechnieken.
Intersafe kan de volgende cookies gebruiken:
  • Essentiële en functionele cookies, die nodig zijn zodat u zich naar de gewenste dienst kunt verplaatsen en die ons in staat stellen bepaalde functies van de dienst te doen functioneren in overeenstemming met de keuzes die u maakt. Voor deze cookies wordt geen toestemming vereist.
  • Analytische cookies, die nodig zijn om ons te helpen u een betere gebruikerservaring te bieden, gebaseerd op optimalisering van de diensten en constante verbetering van de functies en prestaties. Voor deze cookies wordt geen toestemming vereist.
  • Pagina’s op deze Website kunnen digitale afbeeldingen bevatten, zogenaamde webbeacons – ook wel single pixel gifs of clear gifs genoemd. De webbeacons kunnen ons helpen om cookies op de Website te plaatsen om informatie over het aantal gebruikers en de activiteit op de Website te verzamelen.

Wijzigingen

Intersafe kan dit Privacybeleid te allen tijde zonder aankondiging wijzigen. Het gewijzigde beleid is van kracht zodra het op de Website is geplaatst. Intersafe zal zich inspannen om altijd de meest recente versie van het beleid op deze webpagina te plaatsen zodat u het altijd hier kunt raadplegen. 

Vragen en recht van inzage en verbetering

Hebt u nog vragen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Intersafe, of wilt u uw Persoonsgegevens inkijken of wijzigen, neem dan contact op met Intersafe per e-mail: privacy@intersafe.eu.